رویای خرد

پنج سال پیش، کسی چند تا از کتابهایش را در خانه‌ی من به امانت گذاشت. یکی‌شان را برداشتم و خواندم. چه کتابی از آب درآمد. «رویای خرد» بود. از آنتونی گاتلیب. تاریخ فلسفه‌ی غرب از یونان باستان تا رنسانس.

همان پنج سال پیش بود که با دختری آشنا شده بودم. با هم درباره‌ی فلسفه حرف زدیم و من چیزهایی که از این کتاب خوانده بودم را برایش بلغور کردم. کمی بعدتر برایش گفتم که کتاب را خوانده‌ام و بعد آن را به او هدیه دادم. خب، یارو نیامده بود کتاب‌ها را ببرد. تقصیر من که نبود.

ماه پیش آقای گاتلیب جلد دوم کتاب را منتشر کرد. «رویای روشنگری» که از دکارت شروع می‌شود و تا اوایل انقلاب فرانسه پیش می‌رود. نقد معرکه‌ای ازش خواندم در اینجا. خب، حدس می‌زنید که چی؟ حاضرم برای خواندن دوباره‌ی «رویای خرد» آدم هم بکشم.

رابطه‌ام با آن دختر دیگر مثل سابق نشد. سالی یک بار همدیگر را می‌بینیم و از آب و هوا و چیزهای مهم دیگر حرف می‌زنیم. گاهی هم تلفنی حرف می‌زنیم و بعضی وقت‌ها هم با تلگرام و اینجور چیزها.

خب، چاپ دوم «رویای خرد» را کتابفروشی‌ها می‌فروشند ۲۷هزار تومان. بعد آدم‌ها که می‌پرسند چرا کتاب قرض نمی‌دهی نمی‌دانم چه جوابی بهشان بدهم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s