حاصل جمع

من چه و که هستم؟ جواب: من حاصل جمع همه‌ی چیزهایی هستم که بر من گذشت، همه‌ی آنچه شاهد بودم و همه‌ی آنچه بر سرم آمد. من همه‌ی کسان و چیزهایی هستم که بودنشان در جهان بر من اثر گذاشت و از من اثر گرفت. من همه‌ی چیزهایی هستم که بعد از رفتنم اتفاق می‌افتد و اگر نیامده بودم اتفاق نمی‌افتاد.

از کتاب بچه‌های نیمه‌شب – سلمان رشدی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s