حماسه‌ی توخالی

تمام خبرهای مربوط به دیروز را خواندم. نمی‌خواستم حتی یکی از آن خبرها را از دست بدهم. خبرها، بیانیه‌ها و نثر حماسی، یکنواخت و کسالت‌بار خبرگزاری‌ها درباره‌ی دیروز، ۹ دی.

حتی نمی‌توانم بگویم چه حسی دارم. مخلوطی از خشم، ناامیدی، خستگی، و دلتنگی. هفت سال است آنها به خیابان می‌آیند تا تجدید میثاق کنند، هفت سال است من فکر می‌کنم آیا روزی می‌رسد که همه‌مان بتوانیم کنار هم زندگی کنیم؟ جواب همیشگی: نه. نه به این زودی‌ها.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s