اسطوره‌ها چیستند؟

 

نمی‌دانیم اسطوره‌ها از کجا آمده‌اند. تنها چیزی که می‌توانیم با یقین بگوییم این است: اسطوره‌ها از همین سیاره هستند. آدم‌هایی که روزگاری همین جا زندگی می‌کرده‌اند، آنها را تعریف کرده‌اند. آنها، چون تنها بودند، چون باید در کنار هم و در گروه‌های خیلی کوچک زندگی می‌کردند و زنده می‌ماندند، شروع کردند به کشف خود، و جهان اطراف خود. آنها قصه‌هایی ساختند و برای هم تعریف کردند. قصه‌هایی که حالا، ده هزار سال بعد، ما نسخه‌های یونانی آنها را می‌شنویم و مو به تنمان سیخ می‌شود. آنها اگر درباره‌ی ما نیستند، پس چرا عمیقاً ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ چرا فروید و یونگ و دیگران آنها را عمیقاً مطالعه کردند و سعی کردند خواب‌های مدرن ما را با آن قصه‌های قدیمی تعبیر کنند؟

منتظر بمانید. قرار است قصه‌هایی بشنویم. درست مثل آنها. قرار است دور آتش جمع شویم و شب طولانی را با قصه‌های شگرف صبح کنیم. قرار است بفهمیم انسان‌ها کیستند و انسان بودن یعنی چی.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s